"Szkoła musi wychowywać oświecone, zdrowe i moralne pokolenia" - Henryk Sienkiewicz

 

  o szkole

  historia szkoły

  patron

  nauczyciele

  wychowawcy

  pedagog

 

  rodzice-info

  opłaty

  zebrania

  rada rodziców

  przyjaciele szkoły

 

 

 

  uczniowie - info

 wydarzyło się

  konkursy

  uks "trójka"

  sport

 

INFORMACJE

informacja ogólna  >>>>>

wniosek - dziecko spoza rejonu  >>>>>

info - do klas pierwszych >>>>>

info - do oddziałów przedszkolnych  >>>>>

OBIADY - kwiecień- 57 zł

Akcja charytatywna Szkolnego Koła Caritas

Zbiórka środków czystości /sala 004 lub biblioteka/.

REALIZOWANE PROGRAMY

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku; 19-300 Ełk, ul. Grodzieńska 1; tel. 87 732 60 40; e-mail: sp3@elk.edu.pl