"Szkoła musi wychowywać oświecone, zdrowe i moralne pokolenia" - Henryk Sienkiewicz

 

  szkoła

  historia szkoły

  patron

  nauczyciele

  wychowawcy

  dokumenty szkolne

  rodzice-info

  opłaty

  wnioski

  rada rodziców

  przyjaciele szkoły

 

 


 

 

  plan - klasy starsze

 

  wydarzenia

  konkursy

  uczniowie

  samorząd uczniowski

 

  uks "trójka"

  sport

 

INFORMACJE/OGŁOSZENIA

 

 

KOMUNIKAT    

Szanowni Rodzice,

W związku z dużą liczbą nauczycieli przystępujących do strajku zaplanowanego przez organizacje związkowe od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania informujemy, iż w szkole mogą nastąpić utrudnienia w organizacji zajęć opiekuńczych. W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość i nieposyłanie dzieci w tych dniach do szkoły.

Informujemy również, iż, mimo strajku, dzieciom, którymi rodzice nie będą w stanie się zająć, szkoła postara się zapewnić opiekę.

W dniach strajku nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne. Obiady w dniach protestu będą wydawane, zgodnie z informacją zamieszczoną wcześniej na stronie internetowej szkoły.

 

OBIADY

UWAGA!!!

KIERÓWNIK STOŁÓWKI BARDZO PROSI OSOBY, KTÓRE NIE UREGULOWAŁY NALEŻNOŚCI ZA KWIETNIOWE OBIADY,

O JAK NAJSZYBSZE OPŁACENIE POSIŁKÓW.

Informujemy, że jedynie w przerwie świątecznej (18-23 kwietnia) obiadów nie będzie. W pozostałe dni będą, nawet jeżeli nie będzie w tym dniu lekcji.

Jeżeli rodzice chcą zrezygnować z obiadów w pozostałych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, powinni to zgłosić do p. intendentki do 5 kwietnia.

obiady - kwiecień - 72 zł

 

 

REKRUTACJA 2019/2020

info

rekrutacja

>>>

info - oddziały przedszkolne  >>>

REKRUTACJA ONLINE KROK PO KROKU
LINK DO E-REKRUTACJI

 

info -  klasy pierwsze >>>        wniosek >>>

 

RODO

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych, którym jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych.

Kontakt do IOD: e-mail: dane.osobowe.elk@gmail.com;  telefon: +48 579 970 578                                 klauzula informacyjna>>>>

Szkoła realizuje politykę bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych

 

REALIZOWANE PROGRAMY

 
 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku; 19-300 Ełk, ul. Grodzieńska 1; tel. 87 732 60 40; e-mail: sp3@elk.edu.pl