"Szkoła musi wychowywać oświecone, zdrowe i moralne pokolenia" - Henryk Sienkiewicz

 

  o szkole

  historia szkoły

  patron

  nauczyciele

  wychowawcy

  pedagog

 

  rodzice-info

  opłaty

  zebrania

  rada rodziców

  przyjaciele szkoły

 

  świetlica

 

plan lekcji

 

  uczniowie - info

 wydarzyło się

  konkursy

  uks "trójka"

  sport

 

INFORMACJE

OBIADY

luty - 54 zł

 

REALIZOWANE PROGRAMY

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku; 19-300 Ełk, ul. Grodzieńska 1; tel. 87 732 60 40; e-mail: sp3@elk.edu.pl