Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
 

"Szkoła musi wychowywać oświecone, zdrowe i moralne pokolenia" - Henryk Sienkiewicz

  o szkole

  historia szkoły

  patron

 

  rodzice-info

  opłaty

  rada rodziców

  przyjaciele szkoły

 

  uks "trójka"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE/OGŁOSZENIA

KARTA
NA OBIADY/REGULAMIN
KARTA
DO ŚWIETLICY/REGULAMIN
     

 

informacja ogólna  >>>>>

wniosek - dziecko spoza rejonu  >>>>>

info - do klas pierwszych >>>>>

info - do oddziałów przedszkolnych  >>>>>

Szkoła realizuje politykę bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych, którym jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych, do którego kontakt znajduje się poniżej:

e-mail: dane.osobowe.elk@gmail.com;  telefon: +48 579 970 578                                                                                                         klauzula informacyjna>>>>

REALIZOWANE PROGRAMY

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku; 19-300 Ełk, ul. Grodzieńska 1; tel. 87 732 60 40; e-mail: sp3@elk.edu.pl