strona główna

 

 

1. Statut Szkoły   >>>>>

2. Program wychowawczo-profilaktyczny   >>>>>

3. Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole   >>>>>

5. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem   >>>>>

6. Procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole   >>>>>

7. Szkolny regulamin oceniania zachowania w klasach 4-8   >>>>>

8. Regulamin wyjść poza teren szkoły   >>>>>

9. Regulamin wycieczek   >>>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku; 19-300 Ełk, ul. Grodzieńska 1; tel. 87 732 60 40; e-mail: sp3@elk.edu.pl