RODO

   

Szkoła realizuje politykę bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych, którym jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych.

 

Kontakt do IOD: e-mail: dane.osobowe.elk@gmail.com;  telefon: +48 579 970 578 

 

klauzula informacyjna>>>>