strona główna

 

OPŁATY

Wpłaty na obiady   /1 obiad 3 zł/

nr konta: 47 1020 4724 0000 3002 0076 0199

tytuł wpłaty oraz imię i nazwisko ucznia,

klasa, szkoła - SP nr 3

Odpisy za obiady po uzgodnieniu z intendentką.

 

Obiady

Opłata za obiady

tylko w formie przelewu bankowego.

Oplaty można dokonać przez internet

lub bez prowizji w banku PKO BP.

Kierownik stołówki
nie przyjmuje wpłat gotówkowych.

maj- 60 zł

Obiady opłacamy zawsze
w dniach 1-5 każdego miesiąca za dany miesiąc.

Prosimy o terminowe wpłaty.

 

Wpłaty na Radę Rodziców  - 36 zł

nr konta: 68 1020 4724 0000 3302 0088 5483

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3

im. Henryka Sienkiewicza w Ełku, ul. Grodzieńska 1

w polu "tytuł przelewu" proszę wpisać:

wpłata na RR oraz imię i nazwisko dziecka (dzieci)
oraz klasę.

 

Opłaty za duplikaty dokumentów

legitymacja - 9 zł, świadectwo - 26 zł

nr konta: 47 1020 4724 0000 3002 0076 0199

Szkoła Podstawowa nr 3, 19-300 Ełk,
ul. Grodzieńska 1

Tytuł wpłaty: nazwa dokumentu,
imię i nazwisko ucznia.

Po odbiór należy zgłosić się z dowodem wpłaty.

 

Wpłaty na świetlicę - 25 zł za semestr

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły

lub przelewem na konto Rady Rodziców.

nr konta: 68 1020 4724 0000 3302 0088 5483

tytuł wpłaty oraz imię i nazwisko ucznia, klasa

 

Ubezpieczenie

NIEOBOWIĄZKOWE

Zakład Ubezpieczeń:

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ul. Inflancka 4b , 00-189 Warszawa

Typ ubezpieczenia: NNW GRONO

Nr polisy:100050036771

Dane kontaktowe do roszczeń: +48 604 185 298

 

 

 

 

Numery telefonów

732 60 40 - sekretariat

732 60 40 - dyrektor szkoły

732 60 42 - zastępcy dyrektora

732 60 34 - portiernia

732 60 33 - pokój nauczycielski

732 60 37 - kierownik stołówki

732 60 43 - księgowość

732 60 36 - higienistka

732 60 39 - czytelnia

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego

   zobacz

 

Fluoryzacja

 

Stomatolog

Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z usług stomatologicznych (umowa z NFZ) w Szkole Podstawowej nr 4 od poniedziałku do czwartku.

Rejestracja oraz informacja osobiście w gabinecie lub telefonicznie: 515 071 333.

lek. stomatolog - Krystyna Stankiewicz

 

 

 

 

Dni wolne

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14 października 2016 r.

31 października 2016 r.

2 maja 2017 r.

16 czerwca 2017 r.

zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia

ferie zimowe

23 stycznia - 5 lutego 

wiosenna przerwa świąteczna

13-18 kwietnia

 

Wnioski na rok szk. 2016/2017

    karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

    karta zgłoszenia dziecka na obiady

 

Rady dla Rodziców

Zapraszamy do zapoznania się z następującymi ulotkami przygotowanymi przez Fundację Dzieci Niczyje (obecna nazwa Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę):

 

Odbiór dzieci ze szkoły

Uczniów do lat 7 odbierają wyłącznie rodzice lub opiekunowie.

Dzieci powyżej 7 lat może odbierać rodzeństwo, które ukończyło 12 lat.

 

Prośba do Rodziców

Drodzy Rodzice,

Na trzecich i czwartych godzinach lekcyjnych w szatni odbywają się zajęcia wychowania fizycznego. Wielu z Państwa przyprowadza dzieci lub po nie przychodzi w tym czasie i czeka w szatni, co przeszkadza w prowadzeniu lekcji. W związku z tym prosimy o nieschodzenie na dół przed dzwonkiem na przerwę. Poczekać można na parterze. Dziękujemy.

 

Strona WWW szkoły

Uwagi do informacji na stronach szkoły, informacje o błędach, zdjęcia z uroczystości szkolnych lub klasowych, itp. proszę kierować na adres:

trojka.elk@wp.pl

Tą droga będzie szybciej i nie obciąży czasowo p. dyrektor szkoły.

Dziękuję - administrator strony.

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku; 19-300 Ełk, ul. Grodzieńska 1; tel. 87 732 60 40; e-mail: sp3@elk.edu.pl