strona główna

 

 

Numery telefonów

732 60 40 - sekretariat

732 60 40 - dyrektor szkoły

732 60 42 - zastępcy dyrektora

732 60 45 - pedagog

732 60 34 - portiernia

732 60 33 - pokój nauczycielski

732 60 37 - kierownik stołówki

732 60 43 - księgowość

732 60 36 - higienistka

732 60 39 - czytelnia

 

 

 

Strona WWW szkoły

Uwagi do informacji na stronach szkoły, informacje o błędach, zdjęcia z uroczystości szkolnych lub klasowych, itp. proszę kierować na adres:

trojka.elk@wp.pl

Tą droga będzie szybciej i nie obciąży czasowo p. dyrektor szkoły.

Dziękuję - administrator strony.

 

 

 

 

Ważne ogłoszenie!

Przewodniczący Zespołu Orzekającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku zwraca się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych dzieci, którym wydane zostało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego na czas określony >>>

 

 

 

info Urzędu Miasta Ełku

 

dotyczy klas sportowych

 

 

Karty zgłoszeń

 

karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

karta zgłoszenia dziecka na obiady

>>>>>>>>

>>>>>>>>

 

Prośba do Rodziców

Drodzy Rodzice,

Na trzecich i czwartych godzinach lekcyjnych w szatni odbywają się zajęcia wychowania fizycznego. Wielu z Państwa przyprowadza dzieci lub po nie przychodzi w tym czasie i czeka w szatni, co przeszkadza w prowadzeniu lekcji. W związku z tym prosimy o nieschodzenie na dół przed dzwonkiem na przerwę. Poczekać można na parterze. Dziękujemy.

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku; 19-300 Ełk, ul. Grodzieńska 1; tel. 87 732 60 40; e-mail: sp3@elk.edu.pl