strona główna

Wpłaty na Radę Rodziców  - 36 zł

nr konta: 68 1020 4724 0000 3302 0088 5483

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3

im. Henryka Sienkiewicza w Ełku, ul. Grodzieńska 1

w polu "tytuł przelewu" proszę wpisać:

wpłata na RR oraz imię i nazwisko dziecka (dzieci) oraz klasę.

 

Opłaty za duplikaty dokumentów

legitymacja - 9 zł, świadectwo - 26 zł

nr konta: 47 1020 4724 0000 3002 0076 0199

Szkoła Podstawowa nr 3, 19-300 Ełk, ul. Grodzieńska 1

Tytuł wpłaty: nazwa dokumentu, imię i nazwisko ucznia.

Po odbiór należy zgłosić się z dowodem wpłaty.

 

Wpłaty na świetlicę - 25 zł za semestr

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły

lub przelewem na konto Rady Rodziców.

nr konta: 68 1020 4724 0000 3302 0088 5483

tytuł wpłaty oraz imię i nazwisko ucznia, klasa

 

Obiady

Opłata za obiady tylko w formie przelewu bankowego.

Opłaty można dokonać przez internet lub bez prowizji w banku PKO BP.

Kierownik stołówki nie przyjmuje wpłat gotówkowych.

Obiady opłacamy zawsze w dniach 1-5 każdego miesiąca za dany miesiąc.

nr konta: 47 1020 4724 0000 3002 0076 0199

tytuł wpłaty oraz imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła - SP nr 3

Odpisy za obiady po uzgodnieniu z intendentką.

Prosimy o terminowe wpłaty.

 

Ubezpieczenie

nieobowiązkowe

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku; 19-300 Ełk, ul. Grodzieńska 1; tel. 87 732 60 40; e-mail: sp3@elk.edu.pl