strona główna

 

 

 

Historia Szkoły Podstawowej nr 3 sięga czasów powojennych. Nad rzeką Ełk mieściła się jednostka wojskowa i to właśnie w jej budynkach znajdowała się dawna Trójka. Szkolne mury mieściły wówczas liczną dziatwę. W klasach było czterdziestu, a nawet pięćdziesięciu uczniów, zapewne jak w wielu szkołach w tamtych czasach. W 1974 roku placówkę zlikwidowano. Tamtejsi uczniowie zaczęli pobierać nauki w Szkole Podstawowej nr 4.

Szkołę Podstawową nr 3 ponownie powołano do życia 1 lipca 1981 roku. Nowa Trójka stanowiła część Zespołu Szkół Chemicznych w Ełku, a że nie posiadała własnego budynku, podzielona na oddziały – oddzielnie klasy starsze, oddzielnie młodsze - zajmowała gościnnie pomieszczenia w innych szkołach. Pierwszym dyrektorem SP nr 3 został Zbigniew Kmita. Kadra pedagogiczna liczyła wówczas 21 osób. Oprócz dyrektora Kmity w szkole pracowali: Krystyna Augustynowicz, Zofia Czarkowska, Teresa Jaśko, Jadwiga Kmita, Antoni Puławski, Anna Skorupa, Danuta Teklińska, Zofia Guberska Saar, Izabella Chrostowska, Maria Rosińska, Andrzej Zdanowski, Bożena Puławska, Jerzy Niemczyk, Adolf Ciombor, Jadwiga Wnukowska, Hanna Bokszańska, Kazimierz Romatowski, Krystyna Dziewulska, Zdzisław Klim.

Budowę nowej szkoły rozpoczęto jesienią 1982 roku. Plan budowy przewidywał oddanie obiektu do użytku w 1985 roku. Dzięki wielkiemu wysiłkowi władz, a szczególnie Ełckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego zespół czterech budynków, w którym mieści się obecnie szkoła, prawie w całości (bez sali gimnastycznej, przekazanej po roku) oddano z rocznym wyprzedzeniem. Całość składa się z czterech segmentów: administracyjno-gospodarczego, nauczania ogólnego, bloku pracowni (obecnie zajmuje go Gimnazjum nr 4) i sali gimnastycznej.

Pierwszego września 1984 roku ponad tysiąc dziewcząt i chłopców rozpoczęło nowy rok szkolny. Zaledwie kilka dni wcześniej nauczyciele przygotowywali swoje klasy (sprzątali sale, czyścili okna). Ze względu na prace budowlane sali gimnastycznej, uroczystość odbyła się na boisku szkoły ekonomicznej. Na Wojewódzką Inaugurację roku szkolnego 1984/85 do Szkoły Podstawowej nr 3 przybyło bardzo wielu gości: przewodniczący Rady Wojewódzkiej PRON i Rady Narodowej Edward Smoła, sekretarz KW PZPR Stanisław Sawicki, wicewojewoda Stefan Lenkowski, przedstawiciele stronnictw politycznych i organizacji młodzieżowych. Obecni też byli gospodarze miasta z I sekretarzem KM PZPR Bolesławem Kowalewskim i naczelnikiem Józefem Świerzbińskim. Serdecznie witani byli budowniczowie szkoły: dyrektor EPB Jan Budny i brygadziści Edward Borkowski i Władysław Burzyński. Po części oficjalnej goście, rodzice i młodzież wysłuchali koncertu przygotowanego przez uczniów, a następnie wszyscy zwiedzili pomieszczenia nowej szkoły, która w tym czasie była największą szkołą podstawową w Ełku.

W roku szkolnym 1984/85 grono pedagogiczne wzrosło do 54 osób. Dyrektorem był nadal Zbigniew Kmita, zastępcami Józefa Krupińska i Stanisława Pilść, a funkcję pedagoga szkoły objęła Danuta Teklińska.

Przez dziesięć lat Trójka funkcjonowała jako Szkoła Podstawowa nr 3, w 1994 roku otrzymała imię Henryka Sienkiewicza. Pierwsze kroki, by nadać szkole imię, poczynił dyrektor Zbigniew Kmita. 26 października 1990 roku wśród uczniów przeprowadzono plebiscyt, który miał wyłonić przyszłego patrona szkoły. Został nim polski pisarz noblista i wielki Polak Henryk Sienkiewicz, który „pokonał’ m.in. Jana Brzechwę i Kornela Makuszyńskiego. 1 września 1991 roku stanowisko dyrektora szkoły objął Antoni Puławski i to on dokończył dzieło zapoczątkowane przez Zbigniewa Kmitę. 5 maja 1993 roku zorganizowano pierwszą wieczornicę poświęconą sylwetce przyszłego patrona. W październiku tegoż roku uczniowie klasy 7a nawiązali korespondencję z muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej i Poznaniu. 17 grudnia 1993 roku odbył się pierwszy, a 28 marca następnego roku drugi etap konkursu "Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza". W tym samym miesiącu w klasach 1-3 przeprowadzono konkurs plastyczny propagujący twórczość autora "W pustyni i w puszczy". 27 kwietnia 1994 roku odbył się konkurs recytatorski fragmentów prozy H. Sienkiewicza.

6 maja 1994 roku zapisał się w historii szkoły jako dzień szczególny i ważny. Po pięcioletnich przygotowaniach odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia wielkiego Polaka – Henryka Sienkiewicza. Na uroczystość przybyło wielu gości: władze miasta i oświaty, przedstawiciele duchowieństwa. Zaproszeni zostali też: wnuk H. Sienkiewicza – Juliusz Sienkiewicz i wnuczka pisarza – Maria Sienkiewicz, jednak ze względu na zaplanowane wcześniej zajęcia, nie mogli przybyć na uroczystość. Podczas akademii Rada Rodziców przekazała na ręce dyrektora Antoniego Puławskiego sztandar szkoły. Każdego roku w maju obchodzone są kolejne rocznice nadania imienia szkole, a szczególnie uroczyście jubileuszowe: pierwsza (1995) piąta (1999) i dziesiąta (2004) rocznica. W maju 2009 roku obchodziliśmy podwójny jubileusz: 25-lecie istnienia szkoły w obecnym budynku oraz 15-lecie nadania jej imienia Henryka Sienkiewicza. 6 maja 2014 r., w gronie społeczności szkolnej, świętowaliśmy 20 rocznicę nadania szkole imienia.

Po śmierci Antoniego Puławskiego w 1999 roku, obowiązki dyrektora szkoły nieprzerwanie pełni pani Barbara Fedoruk.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku; 19-300 Ełk, ul. Grodzieńska 1; tel. 87 732 60 40; e-mail: sp3@elk.edu.pl