strona główna

 

dyrektor szkoły

mgr Barbara Fedoruk

wicedyrektor szkoły

klasy0-3

mgr Zofia Czarkowska

wicedyrektor szkoły

klasy 4-7

mgr Katarzyna Szumska

edukacja przedszkolna

Barbara Jermakow

Barbara Karwowska

edukacja wczesnoszkolna

Anna Barwikowska

Małgorzata Białas

Iwona Chmiel 

Marzanna Cieślukowska

Urszula Herc-Przekop

Ewa Jurczykowska

Joanna Kontrym

Dorota Kulikowska

Ewa Marcińczyk

Agnieszka Nowakowska

Agnieszka Orzechowska

Ewa Popowska

Agnieszka Romatowska

Teresa Skowrońska

Zofia Złocka

język polski

Monika Cybulska-Ryciuk

Krzysztofa Jurska

Agnieszka Maciejewska

Alina Omilian

Agnieszka Podwojska

Edyta Tankiewicz

Wioletta Ustaszewska

język angielski

Mateusz Kalinowski

Anna Karpienia

Marzena Murzyn

Agnieszka Mieczkowska

Iwona Szczuka

Bożena Urban

Sylwia Urbańczyk

Olga Walendzik

język niemiecki

Anna Milewska

Karolina Szumska

historia

Jolanta Bowżyk

Krzysztofa Jurska

matematyka

Barbara Fedoruk

Małgorzata Lewandowska

Urszula Rydzewska

Iwona Wysocka

Joanna Witkowska

fizyka

Grażyna Czajka

chemia

Ewa Jagłowska

geografia

Krystyna Piechocka

przyroda

Danuta Krupińska

biologia

Urszula Osowska

muzyka

Maria Bielska

Marta Przekopska

Anna Świderska

plastyka

Maria Bielska

zajęcia komputerowe

Zofia Czarkowska

Szymon Zaniewski

informatyka

Agnieszka Podwojska

Wojciech Ostapowicz

technika

Iwona Wysocka

Szymon Zaniewski

zajęcia techniczne

Iwona Wysocka

Szymon Zaniewski

wychowanie fizyczne

Robert Bielecki

Robert Dobkowski

Krystyna Falacińska

Ada Lewandowska

Marek Klimowicz

Joanna Ty 

Danuta Tyszkowska

Paweł Uszyński

religia

ks. Łukasz Ławreszuk

ks. Karol Czaplicki

Anna Mazurek

Danuta Olichwier

biblioteka

Bożena Suchocka

Aldona Teklińska

świetlica

Aleksandra Bałkowska

Karolina Janulewicz

Marta Monwid-Kułakowska

Ewa Nowicka

Małgorzata Perkowska

Marta Przekopska

Monika Radzaj

Lidia Ruszczyk

Iwona Wiśniewska

pedagog

Karolina Szumska

Katarzyna Szumska


 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku; 19-300 Ełk, ul. Grodzieńska 1; tel. 87 732 60 40; e-mail: sp3@elk.edu.pl