strona główna

 

dyrektor szkoły

mgr Barbara Fedoruk

wicedyrektor szkoły

klasy0-3

mgr Zofia Czarkowska

wicedyrektor szkoły

klasy 4-6

mgr Maria Czarnecka

edukacja przedszkolna

Barbara Jermakow

Barbara Karwowska

edukacja wczesnoszkolna

Anna Barwikowska

Małgorzata Białas

Iwona Chmiel 

Marzanna Cieślukowska

Urszula Herc-Przekop

Ewa Jurczykowska

Joanna Kontrym

Dorota Kulikowska

Ada Lewandowska

Ewa Marcińczyk

Agnieszka Nowakowska

Agnieszka Orzechowska

Ewa Popowska

Marta Przekopska

Agnieszka Romatowska

Teresa Skowrońska

Zofia Złocka

język polski

Monika Cybulska-Ryciuk

Krzysztofa Jurska

Agnieszka Maciejewska

Agnieszka Podwojska

Edyta Tankiewicz

język angielski

Mateusz Kalinowski

Anna Karpienia

Marzena Murzyn

Agnieszka Mieczkowska

Iwona Szczuka

Sylwia Urbańczyk

Olga Werpachowska

historia i społeczeństwo

Krzysztofa Jurska

matematyka

Barbara Fedoruk

Urszula Rydzewska

Iwona Wysocka

Joanna Witkowska

zajęcia komputerowe

Zofia Czarkowska

Wojciech Ostapowicz

Szymon Zaniewski

przyroda

Maria Czarnecka

Krystyna Piechocka

muzyka/plastyka

Maria Bielska

zajęcia techniczne

Iwona Wysocka

Szymon Zaniewski

wychowanie fizyczne

Robert Dobkowski

Krystyna Falacińska

Dariusz Szumski

Danuta Tyszkowska

Paweł Uszyński

religia

ks. Łukasz Ławreszuk

ks. Marcin Oleksy

Anna Mazurek

Danuta Olichwier

biblioteka

Bożena Suchocka

Aldona Teklińska

świetlica

Aleksandra Bałkowska

Karolina Janulewicz

Marta Monwid-Kułakowska

Ewa Nowicka

Monika Radzaj

Lidia Ruszczyk

Iwona Wiśniewska

pedagog

Katarzyna Szumska

 
 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku; 19-300 Ełk, ul. Grodzieńska 1; tel. 87 732 60 40; e-mail: sp3@elk.edu.pl