strona główna

 

Klasy i wychowawcy

 

0a

Barbara Jermakow

0b

Barbara Karwowska

 

 

 

1a

Ewa Jurczykowska

1b

Dorota Kulikowska

1c

Teresa Skowrońska

1d

Agnieszka Orzechowska

2a

Joanna Kontrym

2b

Iwona Chmiel

 

 

3a

Zofia Złocka

3b

Ewa Popowska

3c

Marzanna Cieślukowska

3d

Urszula Herc-Przekop

3e

Anna Barwikowska

3f

Agnieszka Romatowska

3g

Ewa Marcińczyk

 

 

     

4a

Maria Bielska

4b

Urszula Rydzewska

4c

Krzysztofa Jurska

4d

Paweł Uszyński

4e

Krystyna Piechocka

4f

Marzena Murzun

 

 

5a

Agnieszka Podwojska

5b

Monika Cybulska-Ryciuk

5c

Agnieszka Maciejewska

 

6a

Danuta Olichwier

6b

Iwona Wysocka

6c

Joanna Witkowska

6d

Sylwia Urbańczyk

7a

Karolina Szumska

7b

Bożena Urban

7c

Iwona Szczuka

7d

Olga Walendzik

 

 

 
 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku; 19-300 Ełk, ul. Grodzieńska 1; tel. 87 732 60 40; e-mail: sp3@elk.edu.pl