strona główna

 

Klasy i wychowawcy

 

0a

Barbara Jermakow

0b

Barbara Karwowska

 

1a

Joanna Kontrym

1b

Iwona Chmiel

 

 

 

2a

Zofia Złocka

2b

Ewa Popowska

2c

Marzanna Cieślukowska

2d

Marta Przekopska

2e

Anna Barwikowska

2f

Agnieszka Romatowska

2g

Małgorzata Białas

 

 

 

3a

Teresa Skowrońska

3b

Ewa Jurczykowska

3c

Agnieszka Orzechowska

3d

Ewa Marcińczyk

3e

Dorota Kulikowska

3f

Ada Lewandowska

3g

Urszula Herc-Przekop

 

 

4a

Szymon Zaniewski

4b

Monika Cybulska-Ryciuk

4c

Agnieszka Maciejewska

 

 

5a

Urszula Rydzewska

5b

Iwona Wysocka

5c

Joanna Witkowska

5d

Sylwia Urbańczyk

 

 

6a

Krzysztofa Jurska

6b

Anna Karpienia

6c

Iwona Szczuka

6D

Olga Werpachowska

 

 

 
 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku; 19-300 Ełk, ul. Grodzieńska 1; tel. 87 732 60 40; e-mail: sp3@elk.edu.pl