"Szkoła musi wychowywać oświecone, zdrowe i moralne pokolenia" - Henryk Sienkiewicz

  szkoła

  historia szkoły

  patron

  nauczyciele

  wychowawcy

  dokumenty szkolne

  rodzice-info

  opłaty

  wnioski

  rada rodziców

  przyjaciele szkoły

 

 


 

 

  plan - klasy starsze

 

  wydarzenia

  konkursy

  uczniowie

  samorząd uczniowski

 

  uks "trójka"

  sport

INFORMACJE/OGŁOSZENIA

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

EGZAMIN GIMNAZJALNY

wszystkie informacje o egzaminie ósmoklasisty >>>

wszystkie informacje o egzaminie gimnazjalnym >>>

Bardzo prosimy wszystkich rodziców uczniów klas ósmych i trzecich gimnazjum o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi egzaminów.

 

 

 

REKRUTACJA 2019/2020

info - rekrutacja >>>

info - oddziały przedszkolne  >>>

zmiana w punktach za kryteria naboru

/z 20 na 60 pkt./ 

info -  klasy pierwsze >>>        wniosek >>>

 

RODO

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych, którym jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych.

Kontakt do IOD: e-mail: dane.osobowe.elk@gmail.com;  telefon: +48 579 970 578                                 klauzula informacyjna>>>>

Szkoła realizuje politykę bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych

REALIZOWANE PROGRAMY

 
 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku; 19-300 Ełk, ul. Grodzieńska 1; tel. 87 732 60 40; e-mail: sp3@elk.edu.pl